Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu PDF İndir

3.0/5 Değerlendirme: 2

Bu kitabı bildirin.

Açıklama

Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu PDF İndir

Ahmet Celal birinci dünya savaşına katılmış bir yedek subaydır. Savaşa katıldıktan sonra bu savaşta gazi olur ve tek kolunu kaybeder. Bunun sonucunda ise İstanbul’a geri döner. İstanbul İngilizler tarafından işgal edilir. Emireri Mehmet Ali Ahmet Celal’i davet eder. Onu bir porsuk çayı yakınlarından olan köye çağırır. Fakat Ahmet’in aklı kolunu kaybetse dahi sürmekte olan savaştır.

 Ahmet Celal köye gittikten sonra köy halkının gelişmesi gerektiğini cahil olmaması gerektiğini sürekli anlatır. Köy halkının asıl cahil olmasının sebebi ise ağalık sistemidir. Ağaları olan Salih Ağa köy halkının gelişimi önündeki en büyük engeldir. Çünkü köy halkı o ne derse onu yapar o ne derse ona inanırlar. Salih Ağa köylüyü öyle bir etkilemiştir ki, Ahmet Celal’in anlattıkları köy halkı için bir önem tekil etmez. Köy halkı Ahmet Celal’e “Yaban” lakabını takar. Ahmet Celal almış olduğu bu lakaptan sonra bunalıma girmiştir. İnanmış olduğu değerler uğruna her şeyi yapabilecek durumdadır. Bir gün iyice bunalmıştır ve tam da o esnada dışarı çıkar hava almak ister. Dışarı da Emine adındaki genç bayan ile karşılaşır. Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu PDF İndir

Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu Özet

 Emine’yi görür görmez Ahmet Celal çok etkilenir. Fakat Emine başka birisinin karısıdır. Aradan günler geçtikten sonra Porsuk çayının yakınında olan bu köy Yunan askerleri tarafından işgal edilir. Yunanlılar köyleri yakıp ve köylülere işkence ederler. Ayrıca çoğu köy halkı bu askerler tarafından başından vurularak öldürülür. Emine bu işkenceden saklanarak kurtulmuştur. Ahmet Emine’yi de alarak bu köyden kaçmak ister. Fakat tam kaçacakken Yunan askerlerinden biri kaçtıklarını görür. Arkasından ateş eden Yunan askerlerinin kurşunu sonucu ikisi de yaralanır.

 Fakat yaralı olmalarına rağmen sürünerek köyün mezarlığına kadar giderler. Sabaha kadar burada beklemelerinin doğru olacağını düşünürler. Ardından ertesi gün de yola çıkarak bu köyden tamamen uzaklaşmayı hedeflerler. Fakat Emine’nin yarası iyice ağırlaşmıştır. Artık yürüyecek durumda değildir. Ahmet’te elindeki defteri Emine’ye verir ve başka bir yöne doğru gider. Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu PDF İndir

Kitabın Konusu 

Romanda, Ahmet Celal adındaki bir karakterin köyde yasadıklarından ve sonucunda Türk köylüsü hakkında edindiği izlenimlerden bahsediyor. Roman bir ani kitabından yola çıkılarak ve bu kitaptan alıntılar yapılarak yazılmıştır. Romanda, Milli Mücadele Dönemi’nde köylü ile aydın arasındaki kopukluk ve fark anlatılır.

ANAFİKRİ

Anadolu köylüsü ile  aydınların arasındaki fikir ve kültürel uçurumun nedeni  aydınların  yüzlerce yıldır köylü halkı ve Anadolu coğrafyasına, kültürüne  ve sosyal yaşantısına yabancı kalması yüzünden oluşmuştur.

ROMANDA YER ve ZAMAN

Roman, birinci dünya savaşı yıllarından başlayarak Sakarya Zaferi’ne kadar olan zamanı kapsar (1918-1922). Yani kurtuluş savaşı yıllarını içermektedir. Roman İç Anadolu Bölgesi’nde Porsuk Çayı civarında bulunan bir köyde yaşanan olaylarla ilgilidir. Olaylar daha çok bahsedilen köyün içinde geçer. Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu PDF İndir

Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kitabı Özet

ROMAN KAREKTERLERİ VE ÖZELLİKLERİ:

AHMET CELAL: Çanakkale kolunu kaybettikten sonar Mehmet Ali’nin köyüne yerleşir. Köyde yaşadığı sorunları yenmeyi başaran güçlü bir karakterdir. Cumhuriyetin Kuruluş Devri Türk aydınını yansıtır. Köylüler onu dışlamıştır. Kurtuluş Savaşını yakından takip etmiştir. Romanda karamsarlığı dikkat çeker. Romanda Kurtuluş Savaşına karşı duyarlı oluşu dünya görüşüne bağlı olarak verilir. Bireysel durumları yalnızlığı, içine kapaklığı, ruhsal çözümlemelerle anlatılır.

SALİH AĞA: Köyün ağası ve zenginidir. Kılık kıyafeti oldukça kötüdür. Çok kurnaz birisidir. Tüm köy halkını nüfuzu altına almıştır. Çıkarları uğruna düşmanlarla bile iş birliği içine girmiştir. Köylü düşman karşısında çaresiz bırakır. 

MEHMET ALİ: Dört yıl Ahmet Celal’ in hizmet erliğini yapmış ama köye geldiğinde yine eskisi gibi davranmaya Ahmet Celal’ den uzaklaşmaya başlamıştır. Sert tavırları vardır. Önce Ahmet Celal’ in yanında ona alışmış daha sonar köye gelip köylü gibi davranmaya devam etmiştir. Kısacası gittiği yere uyum göstermektedir.

BEKİR ÇAVUŞ: Aslında tipik bir köylüdür. O da diğerleri gibi cahildir. Düşünce yapısı diğerleri ile aynıdır. Ancak daha önce uzun yıllar askerlik yaptığı ve çok gezdiği için Ahmet Celal’ e biraz daha yakındır. 

EMİNE: Romanda Türk kızını simgeler. Ahmet Celal’ e yakınlık gösterip İsmail ile evlenmiştir. Çünkü ailesinin isteği bu yöndedir. Bir de tüm köylüler gibi o da Ahmet Celal’ i yaban olarak görmektedir. 

DİĞERLERİ:Emeti Kadın, Süleyman, Cennet, Köyün İmamı, İsmail, Şeyh Yusuf, Küçük Hasan.

Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu PDF İndir gibi bir çok kitabı web sitemizden bulabilir, indirebilirsiniz!